O nama

 

UMJETNIČKI VODITELJI

 Umjetničko vodstvo KUD-a "Preslica" Blato-Zagreb:

Voditelji plesa: Đurđica Svaton  – odrasla skupina

                        Đurđica Svaton – dječja skupina

Voditelj tamburaškog sastava – Dražen Šoić  

 

 

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor KUD-a „Preslica“

                  Blato-Zagreb:

Predsjednica KUD-a :  Nada Tuškan

Dopredsjednica KUD-a: Blaženka Piškor

Tajnica KUD-a : Tena Barun

Članica Upravnog odbora : Đurđa Novosel

Član Upravnog odbora: Ivan Stupnišek

 

 

 

preslica

KUD PRESLICA

Karlovačka cesta 195b 10020 Zagreb

OIB 85924136947

Žiro račun: Zagrebačka banka
IBAN   HR2223600001101333124